Brak jądra w mosznie

Brak jądra w mosznie zazwyczaj rozpoznawany jest w dzieciństwie i występuje wtedy, gdy jądro nie przemieści się z jamy brzusznej do moszny. Taką nieprawidłowość obserwuje się u około 2% chłopców w okresie niemowlęcym. Brak jądra w mosznie jest spowodowany nie tylko niezstąpieniem jądra (wnętrostwem).

Innymi przyczynami braku jądra w mosznie jądra mogą być:

  • ektopia - przemieszczenie poza typową lokalizację, np. w okolicę udową, pachwinową
  • anorchia (agenezja) - brak jądra.

Należy podkreślić, że w każdym przypadku nie stwierdzenia jądra w mosznie należy przeprowadzić wnikliwą diagnostykę lekarska.

Odrębną grupę pacjentów stanowią chłopcy z tak zwanym "jądrem wędrującym", u których wzmożona aktywność mięśnia dźwigacza jądra powoduje podciąganie jądra ku górze, w okolicę kanału pachwinowego. W takich przypadkach w zupełności wystarcza obserwacja pacjenta do okresu dojrzewania, bez konieczności leczenia operacyjnego.

Bardzo ważna jest wczesna diagnostyka braku jądra w mosznie. Wdrożenie odpowiedniego leczenia ma znaczący wpływ na dalsze życie dorosłego mężczyzny. Podjęcie decyzji o leczeniu operacyjnym w pierwszym roku życia chłopca istotnie zmniejsza ryzyko powstania niepłodności.

Młodzi mężczyźni z brakiem jądra w mosznie wymagają regularnej kontroli urologicznej z powodu wysokiego ryzyka wystąpienia raka jądra w jądrze niezstąpionym. Rak jądra występuje do 30 razy częściej w jądrze położonym wewnątrz jamy brzusznej w porównaniu do ryzyka wystąpienia nowotworu w jądrze o prawidłowym położeniu. W przypadkach, gdy jądro położone w okolicy kanału pachwinowego - ryzyko wystąpienia raka jądra jest czterokrotne częstsze w porównaniu do ryzyka wystąpienia nowotworu w jądrze położonym w mosznie.

Diagnostyka braku jądra w mosznie składa się z dokładnego wywiadu, badania fizykalnego, badań obrazowych(USG, KT, NMR), badań hormonalnych.

Tematy powiązane: implantacja protezy jądra, orchidopexia, rak jądra