Ureterorenoskopia (URS)

Ureterorenoskopia ( w skrócie URS) jest zabiegiem endoskopowym, który polega na wziernikowaniu moczowodu i miedniczki nerkowej. Zabieg URS wykonywany jest aparatem o nazwie ureterorenoskop - w zależności od jego konstrukcji aparat może być półsztywny lub giętki.

Ureterorenoskopia może mieć charakter diagnostyczny, jeśli np. poszukujemy guz moczowodu lub miedniczki nerkowej – wówczas możliwe jest pobranie tkanek do badania histopatologicznego. Ureterorenoskopię wykonuje się również w sytuacji podejrzenia zwężenia moczowodu, podejrzenia kamicy moczowodowej. W przypadkach kamicy moczowodowej możliwe jest zastosowanie litotrypterów do skruszenie kamienia w moczowodzie, wówczas zabieg nazywany jest ureterorenoskopowa litotrypsja ( w skrócie URSL). Ureterorenoskopia zazwyczaj przeprowadzana jest w znieczuleniu przewodowym w warunkach sali operacyjnej.

Czasem po zabiegu w moczowodzie pozostawia się cewnik podwójnie zagięty – cewnik JJ. Cewnik podwójnie zagięty znajduje się w moczowodzie i jego jeden koniec znajduje się w nerce, a drugi w pęcherzu moczowym.

W ramach gabinetu możliwe jest wykonanie badania ureterorenoskopowego najnowocześniejszym ureterorenoskopem giętkim URF-V firmy Olympus, który do niedawna był jedynym aparatem tej klasy w Polsce.

Galeria

Tematy powiązane: krwiomocz, rak nerki, rak pęcherza moczowego, kolka nerkowa