Usuniecie cewnika podwójnie zagiętego(JJ stent)

Usunięcie cewnika JJ (cewnika DJ) jest wykonywane zazwyczaj w znieczuleniu miejscowym. Do tego krótkiego zabiegu endoskopowego jest wykorzystywany cystoskop z odpowiednimi kleszczykami do chwytania cewnika. Pacjent nie musi być przygotowywany do zabiegu. Po zabiegu może być obserwowane zaczerwienienie moczu, które mija po paru godzinach.

Galeria

Tematy powiązane: kolka nerkowa, krwiomocz