Usunięcie jądra (orchidectomia)

Operację usunięcia jądra (lac. orchidectomia) wykonuje w ściśle określonych wskazaniach lekarskich. Istnieje dwa rodzaje techniki operacyjnej usunięcia jądra - orchidektomia radykalna i orchidektomia prosta.

Orchidektomię radykalną wykonuje się w przypadku, gdy został rozpoznany guz jądra. W tej sytuacji operację wykonuje się z dostępu pachwinowego (cięcie nad kanałem pachwinowym). W trakcie orchidektomii radykalnej wykonuje się zaciśnięcie powrózka nasiennego najbliżej pierścienia wewnętrznego kanału pachwinowego. W kolejnym etapie wykonuje się wypreparowanie jądra z guzem i odcięcie jądra z elementami powrózka nasiennego. Po operacji pozostawia się dren w okolicę operowaną na 1 dobę. Operację wykonuje się w znieczuleniu przewodowym lub ogólnym. Szwy usuwa się po około tygodniu po operacji.

Orchidektomię prostą wykonuje się w sytuacji, gdy stwierdzono zaawansowany rak prostaty. Obecnie ten rodzaj operacji wykonuje się stosunkowo rzadko. Orchidektomie prostą przeprowadza się z dostępu przez mosznę lub z cięcia poniżej spojenia łonowego, aby z jednego cięcia usunąć oba jądra. Operację przeprowadza się w znieczuleniu przewodowym lub ogólnym. Po operacji może być pozostawiony dren asekuracyjny na 1 dobę. Szwy skórne usuwa się po około tygodniu.

Galeria

Tematy powiązane: guz jądra, implantacja protezy jądra, powiększenie moszny, rak prostaty